Vi får ofte spørsmålene om behandling av impregnerte tre. Må treverket på lekeapparatene vedlikeholdes, for eksempel oljes? Er det noen spesiell type som bør brukes? Bør vi behandle det på noen måte med beis, olje eller lignende? I tilfelle hvor ofte?

Trevirke som kommer på lekeapparatene våre er trykkimpregnert og derfor forventet holdbarhet er 20-30 år uten noen behandling. Vi kan forlenge levetid til apparatene og vi kan velge farge ved bruk av olje eller beis. Det er litt om impregnert tre vedlikehold fra produsentens brosjyre:

Impregnert vedlikehold