Gress/jordlag:
 
Valg av støtdempende materialer vil være avhengig av flere faktorer, som bruksfrekvens på lekeplassen, plassering, adkomst og hvilket lekeutstyr som det skal opparbeides fallunderlag for. 
 
TEKNISK:
Gressplen kan benyttes som underlag opp til en fallhøyde på 1 meter.
Dette forutsetter bruk av «myk» plen og et meget godt vedlikehold.
 
FORDELER:
-Gress/jord er billig og som regel på plassen fra før
-Slipper utskifting/påfylling
 
ULEMPER:
-Krever mye vedlikehold
-Ikke egnet hvis lekeplassen blir mye brukt
-Har forholdsvis lav maks. fallhøyde
 

Mer om aktivitet for barn? Meld deg på vårt nyhetsbrev >>