TEKNISK:
-Furubark inneholder mye mindre mikroorganismer enn granbark (blir ”renere”).
-For bark gjelder regelen at det skal være min. 25-30 cm lagtykkelse og et ekstra sikkerhets- slitelag på 10-15 cm. Det betyr opptil 40 cm furubark av god støtdempende kvalitet.
-Bark synker sammen og omdannes til jord i løpet av 2-4 år og derfor jevnlig må byttes ut. Kornstørrelsen på furubark skal være 4-6 cm.
-Påse at underlaget er så jevnt som mulig. Ujevnheter påvirker mengden bark hvis man ønsker en slett overflate.
-Bark bør brukes i kombinasjon med egnet duk. 
 
FORDELER:
-Bark ligger stabilt også i skrånende terreng. 
-Hvis man ikke kommer til med maskinelt utstyr for utlegging er bark lett og trille manuelt i f. eks. trillebår. 
-Katter er ikke like glad i bark som i sand.
-Miljøvennlig
-Lettere tilgang for rullestolbrukere enn ved sand
 
ULEMPER:
-Barken begynner å kompostere ganske raskt når det legges ut.
-Ikke alltid like lett å få tak i furu bark.
-Må byttes ut etter 5-7 år
 
HUSKELISTE:
-Stort sett må det etterfylles litt bark hvert år. Pass på at det ikke blir for mye!
-Av og til kommer det også opp brun sopp i barken. Dette har ingen betydning og er bare å fjerne med en rive e.l.
-Hvor tykt man lag bark man skal legge avhenger litt av type bark, og om området er flatt eller skråner (det går ofte noe mer bark i skråning enn på flat mark) Se på varedeklarasjon på hva produsenten anbefaler.
bark
Mer om aktivitet for barn? Meld deg på vårt nyhetsbrev >>